انفجار ۴ بمب در شهر استانبول ترکیه

آفتاب - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

آفتاب: در اثر انفجار بمب های مذکور شیشه برخی منازل در اطراف دفاتر حزب مذکور شکست، به دو اتومبیل پارک شده در نزدیکی محل انفجارها نیز آسیب رسید.

انفجار چهار بمب صوتی به طور همزمان در چهار نقطه مختلف یکی از محله های استانبول باعث وحشت ساکنین این منطقه شد.

انفجار چهار بمب صوتی در منطقه عمرانیه شهر استانبول در دفاتر نمایندگی حزب حاکم عدالت و توسعه باعث وحشت ساکنین این منطقه شد.

در اثر انفجار بمب های مذکور شیشه برخی منازل در اطراف دفاتر حزب مذکور شکست، به دو اتومبیل پارک شده در نزدیکی محل انفجارها نیز آسیب رسید.

پلیس ترکیه متعاقب انفجار بمب های مذکور با حضور در محل انفجارها تدابیر امنیتی اتخاذ و به بررسی انفجارها و خسارات احتمالی پرداخت.

"آفتاب: در اثر انفجار بمب های مذکور شیشه برخی منازل در اطراف دفاتر حزب مذکور شکست، به دو اتومبیل پارک شده در نزدیکی محل انفجارها نیز آسیب رسید"

از سوی دیگر انفجار دیگری در محله قاضی عثمان پاشای استانبول به طور همزمان با چهار انفجار اخیر رخ داد که در این انفجار نیز دو نفر زخمی شدند.

به گزارش فارس،در شهر آنکارا نیز در حادثه انفجار یک خودرو دو زن سرنشین خودروی مذکور زخمی شدند. دلیل این انفجار هنوز مشخص نشده است.

منابع خبر
انفجار ۴ بمب در شهر استانبول ترکیه آفتاب - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
انفجار ۴ بمب در شهر استانبول ترکیه تابناک - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
انفجار همزمان چهار بمب صوتی در استانبول عصر ایران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱
فوری/ انفجار همزمان چهار بمب صوتی در استانبول باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۳۹۱