انفجار خط لوله نفت در روستای "بوری" بحرین

خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

وزارت کشور بحرین از وقوع انفجار و آتش سوزی در یک خط لوله نفت این کشور خبرداد

منابع خبر
انفجار خط لوله نفت در روستای "بوری" بحرین خبرگزاری میزان - ۱۹ آبان ۱۳۹۶