انگیزه های ضد سامی گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیا

انگیزه های ضد سامی گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیا
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

انگیزه های ضد سامی گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیا

شبه‌جزیره ایبری، سرزمینی با اقوام مختلف است که اتحاد و یکپارچگی در آن منطقه، همواره با دشواری‌ هایی همراه بوده است. منشأ این دشواری را می‌توان نژاد مشترک نداشتن ساکنان این سرزمین دانست.

چکیده

شبه‌جزیره ایبری، سرزمینی با اقوام مختلف است که اتحاد و یکپارچگی در آن منطقه، همواره با دشواری‌ هایی همراه بوده است. منشأ این دشواری را می‌توان نژاد مشترک نداشتن ساکنان این سرزمین دانست. اسپانیا پس از دچار شدن به چالش‌های عمیق، ایجاد اتحاد ملی را در دستور کار خود قرار داد و یکپارچگی مذهبی برآمده از دستگاه تفتیش عقاید را به‌عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای این هدف برگزید. تفتیش عقاید، به‌ مثابه روشی برای تحقق وحدت دینی، در اسپانیا حداقل سه دوره داشته است؛ ولی دوره میانی آن که از اواخر قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی آغاز شد، از این نظر مهم است که هدف ایجاد یک دولت ملی یکپارچه را نیز تعقیب می­کرد.

"انگیزه های ضد سامی گری و تأثیر آن بر تفتیش عقاید در اسپانیاشبه‌جزیره ایبری، سرزمینی با اقوام مختلف است که اتحاد و یکپارچگی در آن منطقه، همواره با دشواری‌ هایی همراه بوده است"بر همین اساس، دولت اسپانیا در این دوره، تحت پوشش دستگاه تفتیش عقاید بوده است؛ ولی در حقیقت، با انگیزه ضد سامی­ گری دست به مبارزه­ای جدی با عرب ­نژادها و یهودیان به‌عنوان دو قوم تأثیرگذار ساکن این سرزمین زد تا بدین وسیله، وحدت ازدست‌رفته خود را بازیابد. مقاله حاضر، ابعاد مختلف این موضوع را کاویده است.

کلیدواژه ها: اسپانیا؛ جزیره ایبری؛ اعراب ساکن اسپانیا؛ یهودیان ساکن اسپانیا؛ تفتیش عقاید

نویسندگان:

شکرالله خاکرند: استادیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز.

ندا هنرمندی: دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ جهان، دانشگاه تبریز  

فصلنامه تاریخ اسلام - دوره ۱۶، شماره ۲- مسلسل ۶۲، تابستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر