اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه

اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه

سوال اصلی مقاله این است که روسیه از چه راهبردهایی در حوزه انرژی در سیاست خارجی استفاده می­ کند و هدف از اعمال این سیاست‌ها چیست؟

چکیده

امـروزه در روابط بین الملل سلطه بـرکـانـون­ های تولید و منبع نفت وگاز و مسیر انتقال آن ها اساس کار بسیاری از سیاستگذاران را تشکیل می ­دهد وکشورهایی کـه دارای سیاست انـرژی محور هستند غـالب تصمیم­ هـای خود را بـا تکیه بـر پشتوانه انرژی اتخاذ می­نمایند.روسیه کشوری است که از اهرم انرژی برای بازسازی قدرت خود استفاده می­ نماید و در زمینه صادرات گاز طبیعی به اروپا ایفاگر یک نقش اساسی می‌باشد. روسیه با نگاه به کاهش توان نظامی، تنزل موقعیت سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد خودو نیز متأثر از اصل کارآمدی ابزارها و استفاده از کارآمدترین آن ها در رویکرد عمل‌گرایی، منابع انرژی را مهم ­ترین برگ‌ برنده خود در عرصه رقابت‌های‌ بین‌المللی می‌داندو بر همین اساس تلاش‌ فزاینده‌ای را برای استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاحی سیاسی و اهرمی مهم در سیاست خارجی مدنظر قرار داده است. سوال اصلی مقاله این است که روسیه از چه راهبردهایی در حوزه انرژی در سیاست خارجی استفاده می­ کند و هدف از اعمال این سیاست‌ها چیست؟ و بر این فرض استوار است که روسیه تلاش می‌کند از اهرم انرژی در تعامل خود با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گیرد و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپلیتیک جهانی را با موفقیت ایفا کند و با استفاده از برگ انرژی به عنوان یک سلاح در پی بازسازی امپراتوری خود است.

کلیدواژه ها: روسیه؛ انرژی؛ نفت و گاز؛ گازپروم؛ خطوط لوله؛ اروپا و آسیای مرکزی

نویسندگان:

عبدالرضا فرجی راد: دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی

روح الله صالحی دولت آباد: دانش آموخته کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی

فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز - دوره ۲۳، شماره ۹۸، تابستان 1396 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر
اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶