اوباما از سازمان پزشکان بدون مرز عذرخواهی کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ مهر ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رئیس سازمان پزشکان بدون مرز بابت حمله هوایی به بیمارستان این سازمان در شهر قندوز افغانستان عذرخواهی کرد.

منابع خبر
اوباما از سازمان پزشکان بدون مرز عذرخواهی کرد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۵ مهر ۱۳۹۴