اولین واکنش علنی تیلرسون درباره تحولات لبنان

آفتاب - ۱۹ آبان ۱۳۹۶
منابع خبر