اگر مردی برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران زد، تکلیف چیست؟

خبرگزاری میزان - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

مردی که برای فرار از پرداخت مهریه اموالش را به نام دیگران می‌زند، مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ مجازات می‌شود

منابع خبر