اگر یک ماه در استان تهران باران ببارد، سد‌ها سر ریز نمی‌شود

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

استاندار تهران گفت: با تدابیری که اتخاذ شده است اگر یک ماه هم در تهران بارندگی رخ دهد شاهد سرریزشدن سد‌ها نخواهیم بود

منابع خبر