ایرانی‏‌ها کجا کمتر پول خرج می‌کنند؟

ایرانی‏‌ها کجا کمتر پول خرج می‌کنند؟
فردا
الف - ۴ دی ۱۳۹۳

در میان هزینه خانوارهای شهری و روستایی ایران، تفریح و آموزش کمترین سهم را دارند.به گزارش ایسنا، بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۲، ۷۳.۳ درصد هزینه خانوارهای شهری شامل هزینه‎های غیرخوارکی است و ۲۶.۷ درصد هزینه آن‎ها هم در بخش خوراکی و دخانی صرف می‎شود.همچنین از میان هزینه‌های غیر خوراکی مسکن با ۴۵.۳ درصد بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده و به ترتیب خانوارهای شهری ۱۴.۳ درصد در حمل و نقل، ۱۲.۵ درصد در بهداشت و درمان، ۱۱.۴ درصد در کالاها وخدمات متفرقه، ۶ درصد در اثاث و خدمات صرف می‏‌کنند. اما کمترین هزینه خانوارهای شهری در بخش سرگرمی و آموزش است که ۴.۱ را به خود اختصاص داده است. از میان هزینه‏‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری، گوشت با ۲۱.۹ درصد بیشترین سهم را داراست.   ترکیب هزینه‌های کل سالانه یک خانوار شهری:۱۳۹۲   ترکیب هزینه‌های غیر خوراکی سالانه یک خانوار شهری:۱۳۹۲  بزرگترین بخش هزینه خانوارهای روستایی هم به هزینه‎های غیر خوراکی اختصاص دارد و در واقع ۵۶.۷ درصد هزینه خانوارهای روستایی غیر خوراکی است که مسکن با ۲۷.۶ درصد بیشترین سهم را در هزینه‏‌های غیرخوراکی دارد. بعد از مسکن حمل و نقل و ارتباطات ۱۹.۸ درصد، بهداشت و درمان ۱۴.۸ درصد، کالاها و خدمات متفرقه ۱۳.۶ درصد، پوشاک و کفش ۱۰.۵ درصد، لوازم و اثاث خانوار هم ۱۰.۴ درصد را به خود اختصاص می‏‌دهد.

"اما کمترین هزینه خانوارهای شهری در بخش سرگرمی و آموزش است که ۴.۱ را به خود اختصاص داده است"اما سرگرمی و آموزش با ۳.۴ درصد کمترین سهم از هزینه‎های غیرخوراکی را دارد. در هزینه‎های خوراکی خانوارهای شهری هم بیشترین سهم به خرید آرد، رشته، نان، غلات و فراورده‏‌های آن مربوط می‏‌شود که ۲۴.۷ درصد است.   ترکیب هزینه‌های سالانه یک خانوار روستایی:۱۳۹۲   ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی  

منابع خبر