ایران اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی را «بی اساس» خواند

ایران اتهامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را "بی‌اساس" خواند
بی بی سی فارسی
رادیو فردا - ۱۵ خرداد ۱۳۹۰

علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اتهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران را «بی اساس» خواند. آقای سلطانیه گفت در صورت عمل کردن مدیر کل آژانس به تعهداتش، ایران آمادگی دارد به ابهامات آژانس پاسخ گوید. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که رسانه ها روز سوم خرداد به پیش نویس آن دست یافتند، در اشاره به فعالیت های اتمی ایران، نوشته بودند که نشانه هایی هست که ممکن است بعضی از این فعالیت های ایران بعد از سال ۲۰۰۴ میلادی ادامه یافته باشد. سازمان انرژی اتمی ایران اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی را نادرست خوانده و از آژانس خواسته بود رفتار خود را «تصحیح » کند

منابع خبر