ایران ادعای رویترز در خصوص برنامه دفاع موشکی کشور را تکذیب کرد

خبرگزاری دانشجو - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر