ایران را باید به یک کشور کاملا صادراتی تبدیل کنیم

تبدیل ایران به یک کشور کاملا صادراتی/ اجرای برنامه مشترک برای اوج‌گیری تجارت خارجی
ایسکا نیوز
خبرگزاری مهر - ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با اشاره به این ه میزان صادرات و واردات کشور در سال گذشته به ترتیب حدود ۲۵ و ۵۵ میلیارد دلار بوده است، افزود: با توجه به رشد بسیار خوبی که در ۱۰ ماهه سال ۸۹ داشته‌ایم باید برنامه‌ریزی کرد صادرات غیرنفتی به عدد واردات نزدیک شده و حتی از آن سبقت بگیرد، به طور قطع در چنین شرایطی تمام پارامترهای اقتصادی کشور رشدهای بیشتری خواهند کرد. وی خواستار زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای برابری میزان صادرات و واردات شد و افزود: برای دست‌یابی به جهش دوم صادراتی باید پشتیبانی‌های بیشتری از صادرات غیرنفتی صورت گیرد. غضنفری فعالیت سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک توسعه صادرات در حوزه تجارت خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی را حائز اهمیت دانست و گفت: نوع عملکرد این سه نهاد در تحقق خواسته‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری که همان بسته شدن درب چاه‌های نفت است، بیش از هر دستگاهی موثر است. بنابراین انتظار من از مسئولان این سه نهاد، افزایش تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای تبدیل شدن ایران به یک کشور کاملا صادراتی است.   وزیر بازرگانی در عین حال گفت: در حال حاضر ایران در بین کشورهای نفت‌خیز‌ به عنوان یک کشور صادرکننده مطرح است و در حالی که بسیاری از کشورهای نفتی توانایی صادرات غیرنفتی ندارند‌، میزان صادرات غیرنفتی ایران در حدود ۳۰ میلیارد دلار است‌.

"وی خواستار زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی برای برابری میزان صادرات و واردات شد و افزود: برای دست‌یابی به جهش دوم صادراتی باید پشتیبانی‌های بیشتری از صادرات غیرنفتی صورت گیرد"  غضنفری ادامه داد‌: با این حال در صورتی که تعریف سخت‌گیرانه‌‌ای برای معرفی یک کشور کاملا صادرکننده داشته باشیم و با در نظر گرفتن این معیار که قرار گرفتن در فهرست کشورهای صادراتی‌، برتری و حتی برابری میزان صادرات با واردات است‌، متوجه می‌شویم که باید تلاش مضاعفی برای کشور صادراتی بودن، داشته باشیم‌.   به باور وزیر بازرگانی‌، در فضای رقابتی امروز باید حمایت‌های بی‌شائبه‌ای از صادرات صورت گیرد. غضنفری، پرداخت مشوق‌های صادراتی، وام‌های متناسب و افزایش حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات را از راهکارهای مناسب برای حمایت از صادرات در شرایط کنونی عنوان کرد و ادامه داد: استفاده از چنین راهکارهایی در این شرایط بهتر از دستکاری پارامترهایی است که کلان اقتصاد را متاثر می‌سازد‌، چرا که این راهکارها موضعی عمل می‌کنند و همزمان موضع دیگر را با مشکل مواجه می‌سازند.   وی صادرات را موضوعی قوی‌مبنا دانست و با اشاره به این که در این عرصه رقابتی، امکان فعالیت برای بنگاه‌های توانمند، چابک و قدرتمند بیشتر از دیگران وجود دارد و تاکید بر ایجاد و گسترش برندهای معتبر، گفت: در فضای رقابت جهانی این شرکت‌های دارای برند و اعتبار هستند که می‌توانند در بازارها نفوذ کرده و در فضای رقابت موفق و ماندگار شوند

منابع خبر