ایران سومین کشور پرمخاطره طبیعی جهان است

شفاف - ۱۳ آبان ۱۳۹۰

به گزارش ایرنا ، جواد بلورچی در همایش توانمندی های زمین شناسی و معدنی غرب کشور در سنندج افزود: از ۴۰ پدیده مخاطره آمیزی که در جهان وجود دارد کشور ما به دلیل زمین شناسی جوان آن بیش از ۳۰ مورد آن را تجربه کرده است.وی با بیان اینکه سالیانه حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور هزینه این مخاطرات می شود، افزود: در لیست مخاطرات با بیش از ۱۰ هزار کشته در جهان سه بار نام ایران دیده می شود و این نشان می دهد که هزینه مقاوم سازی، کاهش خسارت و به عبارتی آن طور که باید هزینه حفظ جان نکرد ه ایم.وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی، کشور ما را برای بیابان زایی مساعد کرده است، گفت: ایران با میانگین بارندگی سالیانه ۲۵۰ میلی متر و محدود بودن رودخانه های دایمی نیاز آب خود را از طریق سفره های زیرزمینی تامین می کند.وی افزود: برداشت بیش از اندازه آب های زیرزمینی موجب پدیده فرونشست در مناطق متعددی از کشور شده است.بلورچی با اشاره به اینکه نرخ فرونشست سالیانه چهار میلی متر در کشورهای پیشرفته بحرانی قلمداد می شود، گفت: در سال ۸۵ نرخ فرونشست در کشور ما ۱۷ سانتیمتر در سال بوده که در سال جاری به ۳۶ سانتیمتر در سال افزایش پیدا کرده است.وی با هشدار نسبت به اتمام ذخایر آب های زیرزمینی و بحران تامین آب گفت: سهم برداشت آبهای زیرزمینی در دنیا ۷۰ درصد به کشاورزی ، ۲۰ درصد به صنعت و ۱۰ درصد به شرب و مصارف خانگی اختصاص دارد اما در کشور ما ۹۳ درصد آب های زیرزمینی صرف کشاورزی می شود.وی با بیان اینکه آبخوان های کشور سیل نزولی پیدا کرده اند و به سمت اتمام می روند، افزود: افزایش فروچاله هایی با ۳۰ متر قطر و ۳۵ متر عمق پدیده ای دیگری است که به دلیل این برداشت های بی رویه در نقاطی از کشور ایجاد شده اند.رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور با بیان اینکه در ۳۹ سیل بزرگ ۲۵ سال گذشته هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرده است افزود: خسارت ناشی از سیل در کشور ۲۵ درصد رشد داشته است

منابع خبر
ایران سومین کشور پرمخاطره طبیعی جهان است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ آبان ۱۳۹۰