ایران، کشوری کم نظیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی است

 کاهش زمان صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی
همشهری
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

تهران- معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی در نخستین نشست سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران گفت: ظرفیتهای بالقوه سرمایه گذاری، ایران را به یکی از کشورهای کم نظیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی تبدیل کرده است.-۱۳۹۰/۱۱/۲۵ - ۱۸:۱۷

منابع خبر
ایران، کشوری کم نظیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
کاهش زمان صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی... خبرگزاری دانشجو - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰