ایستادگی در برابر فساد و رانت در کلام امام علی(ع)

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

در کلام امام علی(ع) تخصیص بیت المال و دارایی های عمومی و دولتی به افرادی خاص به هر دلیلی جایز نیست. در غیر این صورت در جامعه رانت و انحصارطلبی شیوع می یابد و به تبع آن رونق و رشد اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد

منابع خبر