این پماد و مسکن تقلبی را نخرید

این پماد و مسکن تقلبی است+عکس
فردا
جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

در این اطلاعیه از کسانی که فراورده های غیر مجاز نامبرده را در سطح عرضه مشاهده می نمایند درخواست شده است موضوع را به اطلاع نزدیکترین معاونت های

منابع خبر
این پماد و مسکن تقلبی را نخرید جهان نیوز - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
این پماد و مسکن تقلبی است+عکس فردا - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
اعلام یک "مسکن" و "پماد" درد تقلبی تابناک - ۱۸ شهریور ۱۳۹۴