باخت کیلویی استقلال!/کارتون

باخت کیلویی استقلال!/کارتون

فردا
فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲منابع خبر
کاریکاتور/ باخت کیلویی استقلال! تابناک - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲
باخت کیلویی استقلال!/کارتون فردا - ۱۰ شهریور ۱۳۹۲