بارزانی: ایران همیشه یاور ما بوده است

جهان نیوز - ۴ شهریور ۱۳۹۳

رییس اقلیم کردستان عراق دردیدار با ظریف گفت: بار دیگر برای ما و دوستان ثابت شد که ایران در شرایط سخت بدون کمترین توقعی پشتیبان و یاور ما بوده است و هرگز این لطف بزرگ را فراموش نمی کنیم.

منابع خبر
بارزانی: ایران همیشه یاور ما بوده است جهان نیوز - ۴ شهریور ۱۳۹۳