بارش اولین برف پائیزی در روستاهای اهر

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
بارش اولین برف پائیزی در روستاهای اهر خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶