بارش برف بهاری در تبریز

بارش برف بهاری در تبریز
تابناک
تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳

بارش برف بخش‌هایی از ایران را در آغاز فصل بهار سپیدپوش کرده است. این ویدئو را ماهان از شهر رشت در استان گیلان برای صفحه شاهد عینی فرستاده است

منابع خبر
بارش برف بهاری در رشت بی بی سی فارسی - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
بارش برف بهاری در اردبیل تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳
بارش برف بهاری در تبریز تابناک - ۱۱ فروردین ۱۳۹۳