بازداشت امید دهدارزاده به خاطر دیوارنویسی برای ۲۵ بهمن

بازداشت امید دهدارزاده به خاطر دیوارنویسی برای ۲۵ بهمن
خبرنامه ملی ایرانیان
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۵ بهمن ۱۳۹۰

مأموران امنیتی با ورود با خانه امید دهدارزاده ضمن بازداشت، خانه‌ی وی را مورد بازررسی قرار داده و وسائل شخصی وی از جمله کامپیوتر وی را نیز ضبط کردند.

به گزارش خبرنامه از «خانه حقوق بشر ایران» بازداشت دهدارزاده به خاطر دیوارنویسی‌ها برای سالگرد ۲۵ بهمن صورت گرفته است.

از محل نگهداری این فعال سیاسی اطلاعای در دست نیست.

منابع خبر