بازداشت بیش از سه هزار مهاجر غیرقانونی در صبراته لیبی

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر