بازداشت چهار فعال سیاسی و فرهنگی از علاقه مندان جریان ملی - مذهبی

 چهار فعال ملی‌-مذهبی در تهران بازداشت شدند
بی بی سی فارسی
گویا - ۱۴ خرداد ۱۳۹۲

بازداشت چهار فعال سیاسی و فرهنگی از علاقه مندان جریان ملی - مذهبی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

سایت ملی ـ مذهبی: آقایان رضا آقاخانی، نصر الله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بحیرایی در تهران بازداشت شدند.

منابع خبر
چهار فعال ملی‌-مذهبی در تهران بازداشت شدند... بی بی سی فارسی - ۱۴ خرداد ۱۳۹۲