بازدید حناچی از کمربند سبز تهران

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

شهردار تهران صبح امروز از هزار و ۲۵۰ هکتار درختکاری در پروژه توسعه کمربند سبز تهران دیدن کرد

منابع خبر
بازدید حناچی از کمربند سبز تهران خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸