بازدید رئیس دادگستری از ارتفاعات جبالبارز جیرفت / هیچ گونه تخریب محیط زیست به جهت جاده سازی وجود ندارد

خبرگزاری میزان - ۱۵ آذر ۱۳۹۶

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: هیچ گونه تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و کندن درختان در حال حاضر به جهت جاده سازی در منطقه جبالبارز جنوبی این شهرستان وجود ندارد

منابع خبر