بازدید رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور از شورای حل اختلاف شهرستان مرند

خبرگزاری میزان - ۱۱ آبان ۱۳۹۷

معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور از شورای حل اختلاف شهرستان مرند بازدید کرد

منابع خبر