بازدید روزانه هزار نفر از شهروندان از اماکن تفریحی پایتخت با اتوبوس‌های گردشگری

خبرگزاری میزان - ۱۳ فروردین ۱۳۹۸

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از حضور روزانه هزار نفر از شهروندان در اتوبوس‌های گردشگری و بازدید از اماکن تفریحی پایتخت خبر داد

منابع خبر