بازرسی هواپیمای ایران در فرودگاه بغداد

جهان نیوز - ۲۴ مرداد ۱۳۹۲

وزارت حمل و نقل عراق از بازرسی یک فروند هواپیمای جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه بغداد، پایتخت عراق خبر داد.

منابع خبر