بازرس کل استان سیستان و بلوچستان منصوب شد

خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶

آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان سیستان و بلوچستان با حضور قاضی سراج برگزار شد

منابع خبر
بازرس کل استان سیستان و بلوچستان منصوب شد خبرگزاری میزان - ۱۲ مهر ۱۳۹۶