بازسازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا

جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳

یک روزنامه مشهور آمریکایی در گزارشی به بررسی طرح دولت واشنگتن برای نوسازی و تعمیر تسلیحات اتمی آمریکا با صرف هزینه‌ای سنگین پرداخته است.

منابع خبر
بازسازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا جهان نیوز - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
بازسازی تسلیحات هسته‌ای آمریکا تابناک - ۳۱ شهریور ۱۳۹۳