بازسازی جایگاه‌های نگهداری دام در مناطق زلزله زده

باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
منابع خبر
بازسازی جایگاه‌های نگهداری دام در مناطق زلزله زده باشگاه خبرنگاران - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷