بازگشت جوانی به مغز با داروی درمان بیش‌فعالی؟!

کنجکاو - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰

دانشمندان در پی دستیابی به درمانی برای کاهش از دست دادن حافظه در میانسالی و سالمندی، با کشف دارویی که مغز را به دوران جوانی‌اش باز گرداند، هستند. حافظه کاری یا همان حافظه کوتاه‌مدت که به ما کمک می‌کند تا شماره تلفن‌های جدید، و یا محل گذاشتن دسته کلید را به یاد بیاوریم، در دوران سالمندی ضعیف می‌شود، زیرا پیوندهای عصبی که این اطلاعات را در مغز ما نگاهداری می‌کنند، ضعیف‌تر می‌شوند.   مطالعه تازه‌ای بر روی میمون‌های رسوس نشان داد که بستن مسیرهای خاصی در مغز تا اندازه‌ای این روند را معکوس کرده و سلول‌های مغزی را به مرحله جوانتری از فعالیتشان باز می‌گرداند.   پژوهشگران دانشگاه ییل در آمریکا هم‌اکنون در حال به کار گرفتن آزمودنی‌های انسانی هستند تا در یک آزمایش بالینی تعیین کنند که آیا guanfacine، دارویی که هم اکنون برای درمان بیش فعالی در بزرگسالان استفاده می‌شود، می‌تواند حافظه کاری را در سالمندان بهبود بخشد یا خیر.   مطالعه تازه انتشار یافته در مجله علمی «نیچر»، برای اولین بار به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه با بالا رفتن سن، کنش‌های سلول‌های عصبی در قشر پیش پیشانی که عهده دار اندیشه و عمل است، دچار تغییر می‌شود.

  آزمایش‌ها بر روی حافظه کاری شش میمون جوان، میانسال، و پیر نشان داد که شبکه‌هایی از سلول‌های عصبی در مغز که به صورت تمام وقت در حال شلیک کردن هستند تا اطلاعات را در ذهن نگهداری کنند، با گذشت سال‌ها کندتر می‌شوند

منابع خبر
بازگشت جوانی مغز با دارو فرهیختگان - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰
بازگشت جوانی به مغز با دارو شفاف - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰
بازگشت جوانی مغز با دارو تابناک - ۱۴ مرداد ۱۳۹۰