بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده به بودجه شهرداری‌ها

خبرگزاری میزان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

عضو شورای اسلامی شهر تهران از بازگشت ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به بودجه شهرداری‌ها خبر داد

منابع خبر