بازیگر «لاتاری»: از بازی در «دیدن این فیلم جرم است» می‌ترسیدم!

فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

زمین پرداز گفت: با خواندن دو صفحه از فیلمنامه، ترسیدم که در این فیلم بازی کنم، اما به دلیل ارزشمند بودن اثر، بازی کردم

منابع خبر