بازی با موبایل دختر چینی را کور کرد

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

یک دختر ۲۱ ساله چینی پس از بازی بدون وقفه با گوشی هوشمند بینایی یکی از چشمانش را از دست داد

منابع خبر
بازی با موبایل دختر چینی را کور کرد خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۶