باشگاه سپاهان روز خبرنگار را تبریک گفت

ورزش ۳ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲

باشگاه فولاد مبارکه سپاهان روز خبرنگار را به همه دست اندرکاران و اصحاب رسانه در ایران تبریک گفت

منابع خبر
باشگاه سپاهان روز خبرنگار را تبریک گفت خبرگزاری فارس - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲
باشگاه سپاهان روز خبرنگار را تبریک گفت پارس فوتبال - ۱۷ مرداد ۱۳۹۲