باقرزاده: عابدینی بازیکنی را برد که ۱۰ سال نباخته بود

فوتبالی‌ترین - ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: عابدینی امروز قهرمان المپیک لندن را حذف کرد این شمشیر باز کره‌ای ۱۰ سال است که به کسی نباخته بود

منابع خبر