باند سارقان کابل های سیم برق در ایلام دستگیر شدند

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر