با حمایت بازیکنان ؛خروج شهباززاده از لیست مازاد شفر؟

با حمایت بازیکنان ؛خروج شهباززاده از لیست مازاد شفر؟
فوتبالی‌ترین
فوتبالی‌ترین - ۷ آذر ۱۳۹۶

سجاد شهباززاده در استقلال تهران موفق نبوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛وینفر شفر همقاعدتا از عملکرد این بازیکن راضی نیست. سجاد نتوانسته هیچ گلی برای استقلال بزندو خودش می گوید اگر گل اول را بزند، خیلی از مشکلات حل می شود و حداقل فشار از رویاو برداشته خواهد شد. در همین حال بازیکنان هم به حمایت از سجاد پرداخته اند و پشتاو هستند. شهباززاده رابطه نزدیکی با بازیکنان با تجربه تیم از جمله خسرو حیدری،امید ابراهیمی و...

"سجاد نتوانسته هیچ گلی برای استقلال بزندو خودش می گوید اگر گل اول را بزند، خیلی از مشکلات حل می شود و حداقل فشار از رویاو برداشته خواهد شد"دارد. در همین حال شنیده می شود نسخه حسن بیت سعید به طور قطعپیچیده شده است. این بازیکن هم قصد ندارد دیگر در استقلال بماند. وضعیت او هم شددقیقا شبیه به بختیار رحمانی.

منابع خبر