بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن

بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن

جایگاه بخارا و نقش فعالیت‌های سامانیان در رونق و آبادانی این شهر، مسئله اصلی این مقاله می‌باشد که به روش توصیفی، مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده

شهر بخارا، پیش از ورود اسلام به ماوراء‌النهر، از جایگاه ویژه ­ای در امور اقتصادی، ارتباطی و فرهنگی برخوردار بود. این شهر، پس از انتخاب به‌عنوان پایتخت سامانیان و با توجه به سیاست­ های فرهنگی و اجرایی آنان، رشد قابل توجهی یافت. سامانیان توانستند با تکیه بر جایگاه معنوی خلافت عباسی و ایجاد امنیت و ثبات و آرامش در حوزه­ های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، این شهر را به «قبةالاسلام» و مرکز دینی و مدنی در شرق جهان اسلام، تبدیل نمایند. جایگاه بخارا و نقش فعالیت‌های سامانیان در رونق و آبادانی این شهر، مسئله اصلی این مقاله می‌باشد که به روش توصیفی، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها: اسلام؛ بخارا؛ سامانیان؛ ماوراءالنهر؛ زبان فارسی

نویسندگان:

حسین ایزدی: استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

سید محمد حسینی: دانشجوی دکتری مطالعات تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب قم  

فصلنامه تاریخ اسلام - دوره ۱۶، شماره ۲- مسلسل ۶۲، تابستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر
بخارا و نقش سامانیان در شکوفایی آن خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶