برخورد با یک مدیر بخاطر خرید خانه ۹۰۰ میلیونی

الف - ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

 مدیر میانی یکی از استانهای شمالی کشور در تدارک خرید ساختمان ۹۰۰ میلیون تومانی برای خود و معاونینش بوده است. به گزارش یالثارات،مدیر میانی یکی از استانهای شمالی کشور در تدارک خرید ساختمان ۹۰۰ میلیون تومانی برای خود و معاونینش بوده و بعد از موافقت وزارتخانه مربوطه برای تهیه خانه مسکونی برای مدیر یک نهاد اقتصادی، وی اقدام به خرید ساختمان ۴ طبقه مجلل آن هم با قیمت ۹۰۰ میلیون تومان برای خود و ۳ معاونش کرده که هر طبقه ازاین ساختمان اداری دارای سونا و جکوزی مجزا می‌باشد

منابع خبر