برخورد قاطع با عوامل سهل انگاری در سوانح هوایی

برخورد قاطع قضايي با عوامل سهل انگاري در سوانح هوايي
خبرگزاری فارس
عصر ایران - ۳ مرداد ۱۳۸۸

مهر: دادستان کل کشور ضمن تسلیت به بازماندگان سانحه هوایی تهران ـ مشهد هر گونه قصور یا تقصیر ـ اهمال و سهل انگاری را که در رخداد حوادث و سوانح هوایی مؤثر بوده و موجبات خسارات جانی و مالی بعضاً جبران ناپذیر برای مسافران و مردم گردد را قابل پیگیرد قضائی دانست.   دری نجف آبادی با اشاره به تکرار حوادث مشابه هوایی در کشور هشدار داد: انتظار مردم اینست که در صورت اثبات اهمال یا قصور و تقصیر عوامل پرواز ـ خلبان ـ برج مراقبت ـ تیم فنی یا ... برخورد قاطع و بازدارنده قضائی اعمال گردد تا حداقل شاهد کاهش چشمگیر این حوادث باشیم. وی با بیان اینکه میزان مشخصی از بروز سوانح هوایی غیر طبیعی نیست و در همه جای جهان متعارف است فراتر از آن نشان از ضعف و نارسایی در سیستم است که مسئولان و تصمیم گیران با جدیت بیشتری باید در صدد رفع آن باشند و دادستانی و نظام قضائی  نیز برای صیانت از حقوق عامه اقدام خواهد کرد و در صورت احراز قصور یا تقصیرقاطعانه علیه مسببین اقدام خواهد شد . دادستان کل کشور افزود: هر کجا برای ما قصور یا تقصیری اثبات شود ملزم هستیم که به طرفیت از مردم و برای صیانت از حقوق عمومی اقدامات قانونی لازم را معمول داشته و مبادرت به استیفای حقوق مردم نماییم و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.

منابع خبر