بررسی ابعاد رفتار اخلاقی در سبک زندگی زمینه ساز ظهور موعود

بررسى ابعاد رفتار اخلاقى در سبک زندگى زمینه ساز ظهور موعود
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

بررسی ابعاد رفتار اخلاقی در سبک زندگی زمینه ساز ظهور موعود

هدف این مقاله، بررسی ابعاد رفتار اخلاقی در سبک زندگی زمینه ساز ظهور موعود است.

چکیده

مذهب تشیع، به دلیل توان بالایی که معارف انسان ساز الهی در اختیار آن قرار داده است، با ارائه جهان بینی ویژه و آداب و دستورالعمل های خاصی برای همه ابعاد زندگی انسان، به دنبال شکل دهی به نوع خاصی از زیست انسانی است که با آمدن منجی عالم بشریت مسیر نیل به مقصد نهایی به شکلی صحیح طی گردد. هدف این مقاله، بررسی ابعاد رفتار اخلاقی در سبک زندگی زمینه ساز ظهور موعود است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، منابع حدیثی موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم های فیش برداری از منابع، جمع آوری شده و با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش، ضمن تبیین چیستی سبک زندگی زمینه ساز ظهور به عنوان تبلوری از زندگی اسلامی که شرایط لازم برای پذیرش ولایت حضرت حجت (عج) در فرد و جامعه را فراهم می آورد، به بررسی هندسه معرفتی رفتار اخلاقی در چهار بعد الهی، فردی، اجتماعی و زیست محیطی پرداخته است.

کلیدواژه ها: اخلاق، رفتار اخلاقی، ابعاد چهارگانه، سبک زندگی، زمینه سازی ظهور.

نویسنده:

حسن نجفی / دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی                 

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۲۳)، تیر ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر