بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او

بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

بررسی انتقادی دیدگاه‌ها درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان او

نوشتار پیش‌رو، در پی بررسیِ انتقادی نظرگاه‌های نایکسان درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان وی است.

چکیده

نوشتار پیش‌رو، در پی بررسیِ انتقادی نظرگاه‌های نایکسان درباره مذهب ناصر کبیر و خاندان وی است. در این باره، دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی از نویسندگان در سده‌های متمادی، با گرایش‌های‌ اعتقادی مختلف و از طیف‌های گوناگون فکری و علمی، او را پیرو مذهب زیدیه شمرده­ اند و در مقابل، گروهی دیگر از نویسندگان امامی که بیشتر از قرن دهم هجری به بعد هستند، با استناد به پاره‌ای از گزاره‌ها، او را عالمی امامی‌ مذهب معرفی کرده‌اند. با بررسی تحلیلی گزاره‌ها و شواهد تاریخی و نیز آثار و آرای ناصر کبیر، درمی‌یابیم که دیدگاه گروه نخست، به صواب نزدیک‌ تر است. در زمینه مذهب خاندان ناصر کبیر نیز می­توان گفت اگرچه برخی منابع به مذهب امامی ایشان تصریح کرده‌اند، ولی با بررسی قراین و شواهد تاریخی، به‌احتمال قوی، سایر افراد دودمان ناصر کبیر نیز به مذهب زیدیه باورمند بوده‌اند

کلیدواژه ها: ناصر کبیر؛ ناصر اطروش؛ امامیه؛ زیدیه؛ خاندان ناصر کبیر

نویسندگان:

سید علی موسوی نژاد، سید اکبر موسوی تنیانی

فصلنامه تاریخ اسلام - دوره ۱۶، شماره ۲- مسلسل ۶۲، تابستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر