بررسی صنعت نساجی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری

بررسی صنعت نساجی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

بررسی صنعت نساجی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری

این مقاله با هدف بررسی جایگاه صنعت نساجی ایران در سده ­های ذکر شده، به روش کتابخانه ­ای با واکاوی منابع مکتوب تاریخی و جغرافیایی، در صدد ارائة تصویری بسنده از مراکز تولیدی، انواع پوشاک و پارچه­ ها و صادرات آن می­ باشد.

چکیده

تولید پارچه و پوشاک در طول تاریخ ایران از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده است. به دلیل اهمیت منسوجات در حیات اجتماعی و اقتصادی مردم و نقش حفاظتی آن در مصون نگه داشتن بدن انسان در برابر عوامل طبیعی و اقلیمی و سپس برجسته شدن کارکرد اجتماعی و فرهنگی آن، این صنعت مورد توجه ایرانیان بود و در سده­های چهارم و پنجم هجری قمری نیز جایگاه برجسته­ ای از جنبه اقتصادی (تولید و صادرات) پیدا کرد. این مقاله با هدف بررسی جایگاه صنعت نساجی ایران در سده ­های ذکر شده، به روش کتابخانه ­ای با واکاوی منابع مکتوب تاریخی و جغرافیایی، در صدد ارائة تصویری بسنده از مراکز تولیدی، انواع پوشاک و پارچه­ ها و صادرات آن می­ باشد. یافتة پژوهش نشان می­ دهد که صنعت نساجی در این دوره از شکوفایی و رشد خاصی برخوردار بوده و وفور مراکز تولیدی در شهرهای مختلف، کمیت و کیفیت پارچه­ های تولیدی، رونق صادرات پارچه و پوشاک و توجه جغرافی­ نگاران به این مقوله در نوشته­ های خود، حاکی از این مدعا است.

کلیدواژه ها: ایران؛ منسوجات؛ پوشاک؛ نباتات نساجی؛ مراکز پارچه‌بافی؛ کارگاه‌های نساجی

نویسندگان:

جهانبخش ثواقب: استاد تاریخ/ دانشگاه لرستان

میترا روشنی: دانشجوی دکترای تاریخ ایران اسلامی/ دانشگاه لرستان

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی - دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر