بررسی و مقایسه‌ی فضیلت گرایی ابن مسکویه و مایکل اسلوت

بررسی و مقایسه‌ی فضیلت گرایی ابن مسکویه و مایکل اسلوت
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

بررسی و مقایسه‌ی فضیلت گرایی ابن مسکویه و مایکل اسلوت

ابن مسکویه با تاکید بر سعادت گرایی و اسلوت با نفی آن به تبیین فضیلت گرایی می پردازد. عقل گرایی نیز در حالی که جایگاهی اساسی در نظریه ی ابن مسکویه دارد، در دیدگاه اسلوت که یک عاطفه گراست، فاقد چنین جایگاهی است.

چکیده

اخلاق فضیلت­ گرا یکی از نظریات اخلاق هنجاری است که بجای تاکید بر وظیفه ­گرایی یا سود گرایی بر فضیلت‌مندی فاعل اخلاقی تاکید می ­کند. ابن­ مسکویه در فضیلت­ گرایی تحت تاثیر ارسطو، و مایکل اسلوت متاثر از آراء هیوم است. مقایسه ی این دو نظریه نشان دهنده ی نقاط اشتراک و افتراق دو قرائت متفاوت از فضیلت گرایی است. نقش سعادت گرایی در اخلاق فضیلت یکی از این نقاط افتراق است.

"بررسی و مقایسه‌ی فضیلت گرایی ابن مسکویه و مایکل اسلوتابن مسکویه با تاکید بر سعادت گرایی و اسلوت با نفی آن به تبیین فضیلت گرایی می پردازد"ابن مسکویه با تاکید بر سعادت گرایی و اسلوت با نفی آن به تبیین فضیلت گرایی می پردازد. عقل گرایی نیز در حالی که جایگاهی اساسی در نظریه ی ابن مسکویه دارد، در دیدگاه اسلوت که یک عاطفه گراست، فاقد چنین جایگاهی است. در مجموع نظریه ی ابن مسکویه به خاطر تاکید بر سعادت و عقلانیت، منسجم تر و منطقی تر است. تاکید اسلوت بر عاطفه گرایی از نقاط ضعف نظریه ی وی است که تالی های فاسدی به همراه دارد.
 

کلیدواژه ها: اخلاق هنجاری؛ ابن مسکویه؛ مایکل اسلوت؛ فضیلت‌گرایی؛ عقل‌گرایی؛ سعادت‌گرایی؛ حد وسط

نویسندگان:

محسن حبیبی: عضو هیئت علمی

علی صادقی نژاد: ایران، تهران، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی

فصلنامه حکمت معاصر - دوره ۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر