بررسی پرونده ۴۰ نفر از محکومان دادسرای شهر قدس

خبرگزاری میزان - ۷ روز قبل

پرونده ۴۰ نفر از محکومان دادسرای عمومی و انقلاب شهر قدس توسط دادیار اجرای احکام و دیگر مسئولین مورد بررسی قرار گرفت

منابع خبر