بررسی گزارش رژیم صهیونیستی در کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان

خبرگزاری میزان - ۲۳ آبان ۱۳۹۶

کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان ششمین گزارش دوره‌ای رژیم صهیونیستی، در مورد اجرای مفاد کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، را مورد بررسی قرار داد

منابع خبر