برف و سرما میهمان استان اردبیل شد

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶
منابع خبر
برف و سرما میهمان استان اردبیل شد باشگاه خبرنگاران - ۱۵ آذر ۱۳۹۶