برنامه مسابقات ورزشکاران ایرانی در روز شانزدهم المپیک

باشگاه خبرنگاران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵

روز سیزدهم از سی و یکمین دوره بازیهای المپیک در شرایطی پیگیری خواهد شد که کاروان ورزش ایران چشم به موفقیت دختر تکواندوکارش دارد

منابع خبر